PentueetAiemmat pentueemme:

Novascotiannoutajat:


Stone-pentue 01/2010, 7 urosta
Rum-pentue 06/2011, 4 urosta, 4 narttua
X-mas-pentue 12/2011, 3 urosta, 2 narttua
Queen-pentue 06/2014, 2 narttua
Super-pentue 02/2015, 3 urosta, 3 narttua
Gin-pentue 01/2018, 2 urosta, 4 narttua
Hunter-pentue 07/2020, 1 uros, 5 narttua

Bordercolliet:

Harley Davidson-pentue 11/2009, 2 urosta, 2 narttua
Dream-pentue 01/2013, 1 uros, 2 narttua
Lucky-pentue 05/2013, 4 urosta, 1 narttu
Kiss-pentue 07/2018, 4 urosta, 3 narttua
Spirit-pentue 10/2019, 4 urosta, 3 narttua

Lancashire Heelerit:

Time-pentue 10/2012, 3 urosta, 2 narttua